025/08 Výstražná značka

025/08 Výstražná značka

Kód produktu: 025/08

Rozmer: 20 x 27 cm

Materiál: 3 mm plastový podklad

Cena: 4,182 € + DPH

 

Výstražná značka na označenie možného nebezpečenstva plynúceho z chovu včiel.