Objednávka poštou

Poštou na adresu:

POLYMEDIA s.r.o.

Dvorčanská 59/C

949 05 Dolné Krškany